Deposits of Pesticides on the Soil Surface

05-03-1997

Variationen i kemiske og fysiske egenskaber af pesticider, udsprøjtningsteknik, afgrøde og afgrødesort samt årsvariationer gør, at det er svært at vurdere den faktiske afsætning af pesticider på jordoverfladen med en rimelig sikkerhed. Ud over dosis er plantedækket den mest betydende faktor for pesticiders afsætning på jorden. Et groft skøn over afsætningen af et pesticid på jorden ved alle udviklingsstadier af en afgrøde kan gives ved: 100 procent minus (plantedækket i procent ganget med 0,95).

Læs publikation