Air sparging fra horisontal boring

14-03-1997

FORURENINGSSITUATION OG AFVÆRGEKONCEPT; Geologi og forureningssituation : geologi og hydrogeologi : forureningskilde / jordforurening : grundvandsforurening : poreluftforurening; TILRETTELÆGGELSE AF BOREARBEJDET; Valg af boremudder; Valg af navigationssystem; Valg af anlægsdele; GENNEMFØRTE BORE- OG ANLÆGSARBEJDE; Boring af pilothul; Forreaming : reaming til endelig størrelse; Installation af rør/filter og packere; Tidsforbrug; TEST AF AFVÆRGEANLÆG I KILDEOMRÅDET; Vakuum- og trykudbredelse; Tracertest; Prøvekørsel af anlæg; ØKONOMI OG TIDSRAMMER; Undersøgelser; Skitseprojekt; Tests; Projektering og udbud; Anlæg; Bygherretilsyn; Årlige driftsudgifter

Læs publikation