Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1997

Støj fra motorsportsbaner - 2. udgave

07-05-1997Med denne vejledning har Miljøstyrelsen redegjort for støj fra motorsportsbaner, beregning af støjen, grænseværdier, planlægning samt behandling af godkendelser og klager efter miljøbeskyttelsesloven.Læs publikation