Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/1997

Screeningsundersøgelse af afsmitning fra sutter og sutteflasker

15-05-1997BESKRIVELSE AF MATERIALER TIL FREMSTILLING AF SUTTER OG FLASKER; LOVGIVNING OG VURDERINGSGRUNDLAG; Plastindholdsstoffer med migrationsgrænse udfra bekendtgørelse om materialer og genstande; Plastindholdsstoffer uden migrationsgrænse; Nipler fremstillet af naturgummi og silicone; Fastlæggelse af grænseværdier for stoffer i materialer bestemt til at komme i kontakt med levnedsmidler; Anvendelse af mutagentest ved vurdering af kemiske stoffer; CEN-standarder; PRØVEUDTAGNING; PRØVEBESKRIVELSE OG ANALYSEPROGRAM; METODEBESKRIVELSE; Infrarød spektroskopi; Ekstraktion og totalmigration; Kemisk analyse af ekstrakter og migrater; Analyse for nitrosaminer og nitroserbare stoffer; Mutagentestning; RESULTATER; Totalmigration; Kemisk analyse med GC-IR-MS; Dækplader; Nipler til narresutter og flaskesutterLæs publikation