Miljøprojekt, 342, 1997

Ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser - 1995

13-05-1997

Forbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer samt forbruget og emissionen af visse drivhusgasser er opgjort for 1995. Forbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer er reduceret til 122-179 ODP-tons (vægtet efter nedbrydningseffekt). Heraf udgør HCFC-er ca. 66%. Forbruget og emissionen af drivhusgasserne (HFC-er, SF6, dichlormethan, trichlormethan og perfluorforbindelser) er henholdsvis 1.600.000 og 420.000 t CO2-ekvivalenter (vægtet efter drivhuseffekt). Heraf udgør HFC-er henholdsvis ca. 75 og 51%.

Læs publikation