Miljøprojekt, 354, 1997

Medarbejderdeltagelse ved indførelse af renere teknologi - hovedrapport

07-05-1997

Rapporten giver en samlet afrapportering af MIRT-projektet (Medarbejderdeltagelse ved Indførelse af Renere Teknologi), der er gennemført i perioden 1993-1995. Der lægges i rapporten vægt på at formidle erfaringer og overvejelser omkring medarbejdernes ressourcer og forudsætninger for at arbejde med miljøforhold, motivation og engagement, sammenhæng mellem miljø og arbejdsmiljøforhold, tilpasning af fremgangsmåder til de enkelte virksomheder, læreprocesser samt kommunikation af resultater og organisering.

Læs publikation