Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/1997

Emissionsforhold for gasdrevne kraftvarmeanlæg mindre end 25 MWe

13-05-1997

STATUS FOR GASBASERET KRAFTVARME I DANMARK; Naturgasdrevne gasmotoranlæg; Biogasdrevne anlæg; Gasturbineanlæg; ANALYSEGRUNDLAG; EMISSIONSANALYSER; Gennemsnitsværdier for emission; Relation mellem emission : og effekt : og elvirkningsgrad : idriftsættelsesår : NOx- og UHC-emission; TOTAL EMISSION AF NOx OG UHC; UHC-REDUCEREDE TEKNIKKER; Konstruktionsmæssige forhold, gasmotorer; Driftspunkt, gasmotorer; Røggasrensning; oxidationskatalysator: incinerering: KATALYTISK REDUTION AF NOx (SCR-KATALYSE); Teknik; Erfaringsgrundlag; Økonomi : anlægspris : driftsomkostninger; GRÆNSEVÆRDI FOR CO-EMISSION; Skadevirkning; CO-grænseværdier; CO-emissionens sammenhæng med emission af UHC; GRÆNSEVÆRDIER FOR EMISSION; Grænseværdier i Europa; Enhed og referenceværdi for emissionsgrænseværdier; Konsekvenser ved skærpelse af emissionsgrænseværdier i Danmark : inførelse af grænseværdi for UHC-emission : UCH-grænseværdi samt skærpelse af NOx-grænseværdi : grænseværdier for biogasdrevne anlæg; BILAG; Omregningsformler for emission; DLN-brædere; Naturgassammensætning og analyseresultater for UHC-sammensætning; DGC's akkreditering; Bekendtgørelse 688 : "Begrænsninger af kvælstofoxidforurening m.v. fra gasmotorer og -turbiner af 15.oktober 1990; FIGURLISTE; Motor-/gasturbinebaseret effekt for de i Danmark installerede anlæg, enheder<25>

Læs publikation