Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 18/1997

Elimination af organisk belastet spildevand fra organisk batchproduktion

15-05-1997ARBEJDET; Dimensionering af udstyr; Underleverandører; Indkøring af anlæg; FORSØG; Teoretisk udnyttelsesgrad af anlægget; Praktiske resultater af forsøg med anlægget; Sammenligning af teori og forsøgsresultater; ANVENDELSE PÅ ANDRE VIRKSOMHEDER OG ØKONOMISKE BETRAGTNINGERLæs publikation