Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 32/1997

Anvendelse af vandige malinger til aluminiumstogvogne

22-05-1997ELEKTROSTATISKE SPRØJTEANLÆG; 2-KOMPONENTANLÆG; MALINGSTYPER; MILJØVURDERINGER; Arbejdsmiljø; Eksternt miljø; FORSØGSMALINGER OG IBRUGTAGNING; UDDANNELSE OG INFOMATION; BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER; PROCES; Maling; Hærdning; Slibeproces; HUDALLERGI OG HUDIRRITATIONER; Materiale brugt i patch-test, Marselisborg Hospital; Resutat af patch-test, Marselisborg Hospital; Hudsymptomer under arbejdet; RENGØRING AF MALEKABINER OG SLIBEHALLER; ANALYSER AF HÆRDNING AF INERTA AQUA; Materialer og hærdningsforløb; Analyser og resultater; VURDERING AF RESULTATERNE I FORHOLD TIL : ALLERGI : EPOXYBEKENDTGØRELSEN; INSPEKTION AF MALEDE VOGNKASSER; PROJEKTETS MILJØMÆSSIGE EFFEKT; BILAG; Malinger der blev taget i brug i produktionen; Eksempel på flow ved overfladebehandling af vognkasse; Allergener i true test; Offentliggjorte undersøgelser vedrørende højmolekylær epoxy pulvermalingLæs publikation