3. halvårsrapport om miljøet og Øresundsforbindelsens kyst-til-kyst anlæg 2. halvår 1996

29-05-1997

De danske og svenske miljømyndigheder informerer med halvårsrapporten de 2 landes regeringer og offentligheder om status for arbejdet med kontrol og overvågning af etableringen af Øresundsforbindelsens kyst-til-kyst anlæg.

Læs publikation