Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/1997

Vurdering af den statistiske kontrol af badevand

11-06-1997BESKRIVELSE AF KONTROLPROGRAMMER; BILAG; QQ-plots for colital målt i 4 danske amter i 1992; QQ-plots af simulerede colital; Kontrolresultater ved simuleringer; Kontrolresultater fra de enkelte stationer, der overskred EFs krav men ikke de danske krav; Kildetekst til simuleringsprogramLæs publikation