Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 40/1997

Undersøgelser af 3 optageprincippers indflydelse på den efterfølgende rensning af sukkerroer

18-06-1997

METODE; Optagere; Renseudstyr; Lokaliteter og perioder; Prøvetagning og prøvebehandling; prøver til måling af : rensbarhed : stenoptagning; RESULTATER; Kvalitative observationer; Kvantitative resultater : rensbarhed af roer : stenundersøgelser : roesorter

Læs publikation