Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1997

Reglerne om grønt regnskab

17-06-1997Publikationen indeholder faktiske og juridiske oplysninger om tilblivelsen af lov nr. 403 af 14. juni 1995 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab) og bekendtgørelse nr. 975 af 13. december 1995 om visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til udarbejdelse af grønt regnskab, samt kommentarer og fortolkninger hertil. Endvidere gives eksempler på udtalelser og afgørelser fra henholdsvis Miljøstyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med administrationen af reglerne om grønt regnskab.Læs publikation