Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1997; Environmental review, 4/1997

Production of Flowers and Vegetables in Danish Greenhouses

02-06-1997

Udviklingen i dansk væksthusproduktion af grøntsager og snitblomster er beskrevet i relation til forbud mod brug af methylbromid. Hverken økonomi eller produktionsmetoder er påvirket af forbudet. Konkurrencedygtig produktion afhænger af gode hygiejniske forhold kombineret med kontrollerede vækstforhold, veluddannede gartnere og en veludviklet rådgivning. Da næsten alle grøntsager og snitblomster dyrkes uden jord, lægges der i rapporten især vægt på dyrkningssubstrater, sygdomme og miljøaspekter.

Læs publikation