Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 34/1997

Miljørigtig projektering ved renovering af vandværk

23-06-1997OVERORDNET KORTLÆGNING; Overordnet miljøvurdering; Virkemidler : renovering af den eksisterende bygning i Kasted : renovering af råvandsnet : slambehandling og skyllevand : rentvandsudpumpning; MILJØPROGRAM; Resumé af miljøkortlægning; Prioritering af miljøpåvirkninger; MILJØPLAN; Projektorganisation; Aktivitetsplan : arbejdsplan : vurderingsmetoder : samarbejde med interessenter; Dokumentation; VIDEREGÅENDE KORTLÆGNING/MILJØVURDERINGER; Miljøkortlægning - projektforslag : miljøkortlægningen - materialer og processer : scoring : prioritering; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Håndbogen generelt; Metode; Hjælpeværktøjer; BILAG; Miljøkortlægning projektforslag; Miljøkortlægning hovedprojektLæs publikation