Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 36/1997

Miljørigtig projektering ved renovering af boligbyggeri i Ballerup

20-06-1997OVERORDNET KORTLÆGNING; Bygværkets interessenter; Lokalisering; Miljøpåvirkninger form og funktion; Miljøpolitik, ønskelige bygningskoncepter; Opgørelse af miljøpåvirkninger; MILJØPROGRAM; Programfasen : metodik til prioritering af miljøpåvirkninger : liste over umiddelbare virkemidler : prioriterede målsætninger; Forslagsfasen, ændringer : miljømålsætninger : vurderingskriteriterier; MILJØPLANER; Programfasen : organisation : aktivitetsplan generelt : dokumentation; Forslagsfasen, ændringer : aktivitetsplan : arbejdsplan : vurderingsmetode; VIDEREGÅENDE KORTLÆGNINGER / MILJØVURDERINGER; Programfasen : renovering eller ej : evt. delt renovering : bygningsdele (eks. tunge facader) : ekstern ekspertvurdering; Forslagsfasen, pilotprojekt for et enkelt hus : kortlægning : prioritering : status; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Demonstrationsprojektets arbejdsproces; Respons til miljøhåndbogen og bygherren; BILAG; BeboerinformationLæs publikation