Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26/1997

Miljørigtig projektering af kontorhus i København

20-06-1997

OVERORDNET KORTLÆGNING; Væsentlige vurderingsparametre i lokaliseringsfasen; Beskrivelse af byggeprojekterne; Kortlægning af miljøpåvirkninger; Miljøvurdering af de 3 projektmuligheder : ressourceforbrug : eksisterende forurening : arbejdsmiljø og indeklima : omgivelser;

MILJØPROGRAM; Bygherren IDA's miljøpolitik; Miljøkortlægning : interessenter : lokalisering af bygværk : bygværkets teknik og materialer; Prioritering af miljøpåvirkninger; Levetider; Fravalg; Miljømål og virkemidler : bygværkets : form og funktion : teknik og materialer : operationelle miljømål : virkemidler;

MILJØPLAN; Operationelle miljømålsætninger; Miljøorganisation; Aktivitetsplan : virkemiddelliste : arbejdsplan : vurderingsmetoder;

ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Delprojektets arbejdsproces; Respons til håndbogen;

LITTERATURLISTE; BILAG; Tjeklister for overordnet kortlægning af miljøpåvirkninger fra de 3 byggeprojekter : Dahlerups Pakhus, Kalvebod Brygge og Vester Farimagsgade; Miljøkortlægning af byggeprojektet ved Kalvebod Brygge

Læs publikation