Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 27/1997

Miljørigtig projektering af en vejbro

20-06-1997PROGRAMFASE; Overordnet kortlægning : myndighedskrav og interessenter : lokalisering af broen : brokonstruktionen; Miljøprogram : kortlægning : prioritering af miljøpåvirkninger : miljømålsætninger : virkemidler; Miljøplan i programfase : miljøorganisation : interessenter : aktivitetsplan : vurderingsmetoder : dokumentation; DISPOSITIONSFORSLAGSFASEN; Kortlægning : myndighedskrav og interessenter : kortlægning af brokonstruktionen : prioriteringssystem til vurdering af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger : prioritering af miljøpåvirkninger : forslag til virkemidler og miljømål ; Miljøprogram i dispositionsforslagsfasen : miljøvurdering af rammebro af beton : prioritering af miljøpåvirkninger : miljømålsætninger for broen : virkemidler; Miljøplan; HOVEDPROJEKTFASEN; Kortlægninger; Belægninger på broen; Overfladebehandling af autoværn; Energiforbrug ved genanvendelse af materialer; Detaljeret bearbejdning af miljømålsætninger : minimering af transport af materialer : arbejdsmiljøgener minimeres, minimering af bitumenrøg : ingen arbejdsmiljøulykker, generelle arbejdsmiljøforhold : nabogener i udførelsesfasen minimeres : sikkerhed for tog/passagerer : anvendelse af genbrugsmaterialer : undgå forurening af grundvand : minimere emissioner fra entreprenørmaskiner : minimere affald/spild; Forslag til ramme for plan for sikkerhed og sundhed; Krav til entreprenører; Miljøprogram i hovedprojektfasen; Miljøplan i hovedprojektfasen; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Arbejdsproces for delprojekt 15; ResponsLæs publikation