Miljøprojekt, 355, 1997

Miljøfremmede stoffer i overfladeafstrømning fra befæstede arealer

17-06-1997Rapporten omfatter et litteraturstudium af indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i overfladeafstrømning fra befæstede arealer i både Danmark og udlandet. Derudover omfatter rapporten målinger af indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i overfladevandsafstrømningen fra 2 lokaliteter, dels et stærkt trafikbelastet opland, dels et blandet bolig-/ erhvervsopland med mindre trafikbelastning.Læs publikation