Miljøprojekt, 359, 1997

Jorddækning som alternativ til kemisk ukrudtskontrol

09-06-19975 typer materialer (sort plastik, fiberdug, planteplader, halm og flis samt bark) gennemgås for deres evne til at bekæmpe ukrudt, for skader på træerne og for effekt på træernes vækst. I nærværende forsøg synes kulturens vækst at være upåvirket af behandlingerne bortset fra halm, der tilsyneladende fremmer væksten. Sort plastik og halm synes at være de mest lovende materialer. Plasten er dog et fremmedstof og giver landskabsæstetiske problemer, og halmen øger risikoen for forårsfrostskader og tiltrækker mus.Læs publikation