Miljøprojekt, 363; Environmental project, 363, 1997

Herbicide Resistant Crops and Impact of their Use

26-06-1997

Resultatet af en 3 måneders undersøgelse af litteratur og tilgængelig statistik giver status over herbicidresistente afgrøder og de konsekvenser, det vil medføre at introducere dem i landbruget. Da der indtil nu kun er givet 4 tilladelser til markedføring af herbicidresistente afgrøder i Europa, er der ikke erfaringer med dyrkning i stor skala. For at kunne forudsige konsekvenserne så præcist som muligt, må man evaluere indflydelsen på miljøet og ændringer i dyrkningsmønstre separat for hver markedsføringsansøgning.

Læs publikation