Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 30; Pesticides Research,30, 1997

Growth and Seed Production of 3 Weed Species at Sublethal Herbicide Dosage

19-06-1997

I et 2-årigt feltforsøg undersøgtes, om ukrudtsregulering med meget selektive herbicider kan anvendes som en naturhensyntagende strategi i landbruget. Frøproduktionen hos 3 korsblomstrede vilde plantearter blev målt ved varierende dosering af Isoproturon og i kontrol. Forsøget viste, at en dosering med en 68% effektivitet over for den samlede ukrudtsbiomasse reducerede frøproduktionen til næsten 0% henholdsvis 25% hos de to arter, mens den tredje var upåvirket. En selektiv strategi er således ikke farbar, hvor man ønsker en høj grad af naturhensyn.

Læs publikation