Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 39/1997

Forsøg med roerensning på en stationær rensestation

17-06-1997BESKRIVELSE AF RENSESTATIONEN; Konstruktionskoncept; Opstilling; Grundmoduler; Overliggende moduler; Kraftforsyning og vandsystem; Indstillingsmuligheder; FORSØGSPROGRAM; Kombinationer; Forsøgsafvikling; PRØVETAGNING OG PRØVEBEHANDLING; Frarenset materiale; Fastsiddende jord; Fabriksdata; Sårflademåling; RESULTATER; Modultest : rollenrost og fingervalse : spiralvalser : børster; Opholdstid; 3 henholdsvis 5 gange mekanisk tørrensning; Jordtyper; Optagningsforhold; Kulelagring; Sammensætning af frarens; Syllogisme; BILAG; Indstilling af moduler; Logistik og mandskab; Tørstofbestemmelser på jord og grønt; Beregningsprincipper; Betydning af sårfladeLæs publikation