Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 38/1997

Effekter af jord, grønt og vaskevand i oparbejdningen af sukkerroer til sukker

17-06-1997

BESKRIVELSE AF PILOTANLÆGGET OG PROCESSEN; Roevask og vandbehandling; Saftudvinding; Saftrensning; Hjælpestoffer og hjælpefunktioner; Styring og dataopsamling; FORSØGSPLAN; PRØVETAGNING OG METODER; RESULTATER; Effekt på affaldskvalitet; Effekt på saftkvalitet; Vaskevand til diffusionen; Sukker i vaskevand

Læs publikation