Miljøtema, 14, 1997

Det arktiske dilemma

18-06-1997Det arktiske dilemma fortæller om nogle af resultaterne af den forskning, der i disse år foregår i Grønland. Forskning, der bl. a. drejer sig om at vise, hvordan miljøgifte fra industrilandene påvirker natur og mennesker i Grønland. Tungmetaller og organiske miljøgifte ophobes gennem fødekæderne i havdyr med deraf følgende risiko for forgiftning for de grønlændere, der spiser en traditionel kost. På den anden side ved vi, at den traditionelle kost, der er domineret af havdyr, indeholder en række stoffer, som er kendt for at være sunde. Det er det arktiske dilemma.Læs publikation