Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 48/1997

Bygningers og byggematerialers levetid

17-06-1997REGISTRERINGSMETODER; LEVETIDSBEGREBET; BYGNINGSMASSENS MILJØPÅVIRKNING; Materialeforbrug; Bygningstyper; Genbrugsmængder; Påvirkning fra miljøet; REGISTRERINGSSYSTEMET; Opdeling af bygningsdele; Objektive kriterier; Regisreringsparametre; Oversigt over bygningsdele til registrering; Procesforløb ved statistiske levetidsregistreringer; ANVENDELSESOMRÅDER; Vedligeholdelsesstrategier; Anvendelse af resultater af tilstandsregistreringen; Anvendelsesområder og målgrupper; AFPRØVNING AF SYSTEMET; Tagtyper; Gennemførelse af undersøgelsen; BEHANDLING AF RESULTATER; Forberedelse; Indlæsning af registrerede data i database; Fordeling af talmaterialet imellem belægningsmaterialer; Fortolkning af resultater; SUPPLERENDE AFPRØVNING; Undertage og understrygninger; Vådrum; Gennemførelse og resultat af undersøgelsen; DISKUSSION; Registreringsmetoden; DatabehandlingenLæs publikation