Miljøprojekt, 356; Environmental project, 356, 1997

AMAP Greenland 1994-1996

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)

18-06-1997

I rapporten foretages en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige virkninger af udvalgte tungmetaller, organiske klorforbindelser og radionuclider i Grønland. Vurderingen er foretaget under AMAP-programmet (Arctic Monitoring and Assessment Program og bygger på data fra alle dele af Grønland. De målte forureningsniveauer vurderes med hensyn til tidsmæssige tendenser og geografiske variationer.

Læs publikation