2nd Nordic Conference on EU Environmental Law, Copenhagen, May 1996

02-06-1997

I maj 1996 afholdtes den anden nordiske konference om EU-miljøret. En række af de på konferencen givne foredrag findes gengivet i denne publikation. Konferencens overordnede tema var miljøretten og indre markedsretten. Inden for dette tema omhandler foredragene følgende konkrete områder: tilbagetagningsforpligtelser i lyset af EU-traktaten, miljørevision (EMAS), EUs regulering af miljøet og plantebestyttelsemidler (pesticider), gennemførelse af EUs miljøret og EUs affaldsregler.

Læs publikation