Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1997

Miljøtilsyn 1995

01-07-1997Denne orientering rummer en sammenfattende oversigt over kommunernes og amtskommunernes miljøtilsyn i 1995. Oversigten bygger på tilsynsberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner og giver en række oplysninger om tilsynsmyndighedernes indsats og Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation