Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 35/1997

Miljørigtig projektering ved renovering af undervisningsbygning

14-07-1997OVERORDNET KORTLÆGNING; Interessenter; Lokalisering; Miljøpåvirkninger og -effekter; MILJØPROGRAM; Forsvarets miljøstrategi; Miljøstyringsprocessen; Resume af miljøkortlægningen; Prioritering af miljøpåvirkninger; Virkemidler; MILJØPLAN; Projektorganisation; Aktivitetsplan : arbejdsplan : vurderingsmetoder : samarbejde med interessenter : dokumentation; VIDEREGÅENDE KORTLÆGNINGER/MILJØVURDERINGER; Miljøkortlægning - projektforslag : miljøkortlægningen - hovedprojekt; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Håndbogen generelt; Metode; Hjælpeværktøjer; BILAG; Overordnet miljøkortlægning; Nettocheckliste; Arbejdsmiljø; Drift og vedligehold