Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 25/1997

Miljørigtig projektering af motorvej

04-07-1997PLANLÆGNINGS- OG PROGRAMFASEN; Overordnet kortlægning : lokalisering : VVM-vurderinger : lovgivning : myndighedskrav og interessenter : kortlægning af miljøpåvirkninger : Miljøprogram : Kortlægning og prioritering af miljøpåvirkninger : liste over umiddelbare virkemidler : miljøprolitik og miljømålsætninger; Miljøplan; DISPOSIONSFORSLAGSFASEN; Videregående kortlægning : myndighedskrav og interessenter : kortlægning; Revision af miljøprogram; Miljøplan; miljøorganisation : aktivitetsplan : dokumentation; HOVEDPROJEKTFASEN; Kortlægning af projektforslag; Revision af miljøprogram : kortlægning og analyse af aktiviteter i anlægsfasen : kortlægning og analyse af aktiviteter vedr. produktion af delelementer; Miljøplan; ANLÆGSFASEN; Udførelse af miljøtilsyn; ERFARING MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Arbejdsproces for delprojekt 14; Respons : håndbogen : kommentarer til rapporterne fra DP 3,4 og 5 : BILAG; Vejtracé og stationering, 1:25.000; Kortlægning af miljøpåvirkninger fra : belægningsarbejder : aktiviteter i hovedprojektfasen : temakort; Beskrivelse af LCA-metodeLæs publikation