Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 21/1997

Miljørigtig projektering af kloakfornyelse i Herning

14-07-1997MILJØKORTLÆGNING; Den overordnede kortlægning : prioritering via en skaleringsmodel : anvendelse af en vurderingsmatrix : opsamling på de væsentlige miljøpåvirkninger : myndighedsforhold : fremtidige forhold: Kortlægning af eksisterende forhold - Lykkesvej/Enghavevej : projektlokaliteten : lovgivning og myndighedsforhold : kloaksystemets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet; MILJØPROGRAM; Herning Kommunes miljøpolitik for kloakfornyelse, målsætninger for fornyelse og drift og prioritering af miljøpåvirkninger; Miljømål for det konkrete projekt; Revision af miljøprogram : miljømålsætninger : deltagere : tekniske og økonomiske forudsætninger : udvidelse af demonstrationsprojekt : kortlægning : prioritering af miljøpåvirkninger : miljømål : mulige virkemidler; MILJØPLAN; Miljøorganisation; Miljømæssige kriterier for kloakfornyelsesplanlægning : miljøforhold ved vurdering af løsningsforslag : miljøvurdering for ledninger og brønde; Miljøplan for Lykkesvej / Enghavevej : organisation : aktivitetesplan : arbejdsplan : vurderingsmetoder; Revision af miljøplan : miljøorganisation : projektledelse : bemandinsplan : styregruppe : tidsplan : kvalitetssikring : aktivitetsplan : indarbejdelse af krav i udbudsmaterialet : planlægning af miljøaktiviteter i udførelsesfasen : vurderingsmetoder - anvendte prioriteringskriterier : arbejdsplan : dokumentation af resultaterne; VIDEREGÅENDE KORTLÆGNING OG MILJØVURDERINGER AF LØSNINGSFORSLAG; Sammenlignende miljøvurdering af : materialer og udførelsesmetoder : systemudførelse : totaløkonomi; Sammenlignende miljøvurdering af materialer (hovedprojektfasen); Miljøspecifikationer i udbudsmaterialet; Tilsynets miljøaktiviteter; Sammenfattende miljøvurdering; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Projektets arbejdsproces; Respons fra projektet; BILAG; Bruttoskema over miljøpåvirkninger ved kloakfornyelse; Eksempel på kvalitativ miljøkortlægning af kloakfornyelse; Vurderingsmatrixens systemafgrænsning; Baggrund for vurdering i matrix; Miljømæssige kriterier for kloakfornyelse; Miljøvurdering af materialer og udførelse; Tegning 2 : nuværende kloaksystem; Materialeforbrug i fremstillingsfasen - råvarereserver (hovedprojektfasen); Materialeforbrug til opgravningsløsning (hovedprojektfasen); Energiforbrug til fremstilling af fyldmaterialer, asfalt, transport samt gravearbejde (hovedprojektfasen); Praktiske forhold i udførelsen; Arbejdsmiljø i udførelsesfasen (hovedprojektfasen); Betonrør og PVC-rørs materialeegenskaber i forhold til levetiden; Bortskaffelse efter endt brug og materialegenanvendelse; Ledningsplan : eksisterende ledninger : nye ledninger; Miljøkrav i udbudsmaterialet; TilsynsplanLæs publikation