Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 24/1997

Miljørigtig projektering af jernbaneanlæg

04-07-1997

OVERORDNEDE MILJØKORTLÆGNING VED BRORENOVERING; Projektbeskrivelse; Interessenter; Bygværkets : lokalisering : form og funktion : teknik og materialer; Kortlægning af miljøpåvirkninger; Vurdering af løsningsforslag 1 og 2; Sammenfatning og forslag til prioritering; MILJØPROGRAM VED BRORENOVERING; Miljøpolitik; Resumé af kortlægning; Prioritering af miljøpåvirkninger; Miljømål; MILJØPLAN VED BRORENOVERING; Miljø organisation; Aktivitetsplan; MILJØVURDERINGER, UDBUD OG UDFØRELSE AF BRORENOVERING; Miljøvurderinger; Udbudsmateriale; Udførelse af arbejdet; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING VED BRORENOVERING; Brorenoveringsopgavens projektforløb; Miljøaktiviteter; Anbefalinger og kommentarer til håndbogen; ERFARINGSOPSAMLING FRA STØRRE ANLÆGSOPGAVER I DSB; Tilrettelæggelse af erfaringsopsamlingen; Baggrund for miljørigtig projektering i DSB; Erfaringer fra konkrete anlægsprojekter; Respons med baggrund i DSBs større anlægsprojekter; BILAG; Byggesagsmødereferater; Miljøvurderinger : af arbejdsplads : topbelægninger : rækværker; Plan for sikkerhed og sundhed; Uddrag af byggemødereferater; Støjmålerapport

Læs publikation