Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22/1997

Miljørigtig projektering af byfornyelsesejendom i København

14-07-1997OVERORDNET KORTLÆGNING; Lokalisering af bygværket; "Bagggårdserhverv" i Ahornsgadekarréen; Lovgivning; Overordnede betragtninger : byggeriets overordnede miljøpåvirkninger : betragtninger vedr. Sankt Hans Torv 30 - Nørre Allé 1; Bygværkets form og funktion; Bygværkets teknik : tag : facade : vinduer; MILJØPROGRAM; Miljømålsætninger; Overordnet kortlægning; Pioritering af miljøpåvirkninger : metode : klassificering og prioritering af miljøpåvirkninger : levetider; Miljømål : lokalisering af bygværket : bygværkets form funktion og teknik; Virkemidler; MILJØPLAN; Aktivitetsplan : arbejdsplan; Vurderingsmetoder : kortlægningsværktøjer : prioriteringsværktøjer; Myndighedsbehandling; Dokumentation; VIDEREGÅENDE KORTLÆGNING/MILJØVURDERINGER; Kortlægningens omfang; Vejledning til skemaer : miljøparametre : læsevejledning : skemaernes fortolkning; Matricerne og miljøvurderingerne; Miljøvurdering af virkemidler; Totaløkonomiske betragtninger; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Arbejdsprocessen : teknikerfælden : stadsarkitekten : miljørigtig projektering som begreb : miljøregnskab; Håndbogen : den overordnede kortlægning; Bygherresamarbejdet; BILAGSOVERSIGT; Overordnet kortlægning baseret på miljøhåndbogens checklister; Sagsforløbet i en byfornyelsessag i København; Uddrag fra Byfornyelsesbeslutningen - Ahornsgadekarréen; Liste over støtteberettigede virkemidler; Arbejdsplan (del af miljøplan); Opgørelse af miljøpåvirkninger ved byfornyelsen; Dokumentfortegnelse for delprojekt 10; Miljødata for byggematerialerLæs publikation