Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/1997

Miljørigtig projektering af boligforbedring og byfornyelse i Kolding

14-07-1997MILJØPROGRAM; Kortlægning; Prioritering af miljøpåvirkninger; Virkemidler; Miljømålsætninger og miljømål; MILJØPLAN; Miljøorganisation; Aktivitetsplan; Dokumentation; VIDEREGÅENDE KORTLÆGNING/MILJØVURDRING; Detailvurdering : badeværelser : tagdækning : jordforurening; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Arbejdsproces; Brug af skemaer; Prioritering; Resultat af miljørigtig projektering; BILAG; Forslag til beslutning; Checkliste for : lovgivning : form og funktion; Hovedtidsplan; Beslutningsnotat bygherre 1; Detailvurdering af tagdækning; Miljø- og sikkerhedsinstruksLæs publikation