Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 28/1997

Miljørigtig projektering af Ålborg Tekniske Skole

14-07-1997Bygherrens miljøpolitik; Deltagere; Tekniske og økonomiske forudsætninger; Delprojektets fremgangsmåde; PROJEKTFORSLAGSFASEN; Overordnet kortlægning : projektrammer : gennemførelse af en generel overordnet kortlægning : erfaringer med livscyklusvurderinger : interessenter : byggeriets lokalisering, Øster Uttrup Vej : BYGGERIETS form, funktion samt teknik og materialer : Miljøprogram : prioritering af miljøpåvirkninger : miljømålsætninger for påvirkninger og effekter : mulige virkemidler; Miljøplan : miljøorganisation : aktivitetsplan : vurderingsmetoder : arbejdsplan : dokumentation : status; HOVEDPROJEKTFASEN; Miljøkortlægning af prioriterede aktiviteter : mulige virkemidler; Kortlægning af projektforslag : miljøkortlægning : prioritering : mulige virkemidler; Status; Miljøkrav i udbud; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING; Arbejdsproces; Respons; BILAG; overordnede kortlægning; Oversigtskort; Tidsplan; Udnyttelse af dagslys i stedet for kunstlys; Synlig registRering og måling af ressourceforbrug i drift; Miljømæssigt valg af indvendige overflader; Miljøvurdering af : placering og udformning af varmefordelingssystem : klimaskærm : projektforslagLæs publikation