Miljøprojekt, 358, 1997

Fyring med biomassebaserede restprodukter

02-07-1997I projektet er udarbejdet en bruttoliste over biomassebaserede restprodukter, der anvendes eller kan tænkes anvendt til fyring i fastbrændselsanlæg. Der er foretaget en kortlægning af de mængder af restprodukter fra den træforarbejdende industri, der er til rådighed for energimarkedet. Anlægsudformningens betydning for emissionerne er belyst. Endvidere er foretaget vurderinger af emissioner ved forbrænding af forskellige typer restprodukter.Læs publikation