Miljøprojekt, 364; Environmental project, 364, 1997

Establishment and Survival of Bacteria in Soil

28-07-1997

Forskellige faktorers betydning for overlevelse og etablering af Pseudomonas bakterier i jordmiljøer er blevet belyst. Sammenligning af metoder til detektion af aktive såvel som inaktive bakterier i jord viste betydelige forskelle. Vandindhold og størrelse af porer i jorden havde betydning for udsatte bakteriers overlevelse. Organisk stof forøgede overlevelsen, mens regnorme havde en mindre negativ effekt på overlevelsen. Mange biotiske og abiotiske faktorer påvirker interaktiv etablering og overlevelse af udsatte bakterier i jord.

Læs publikation