Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1997; Environmental Investigations,1/1997

Danish Profile on Management of Chemicals in Environment Health and Food

16-07-1997

Denne redegørelse er udarbejdet med henblik på at beskrive de lovgivningsmæssige forhold omkring håndtering af kemikalier inden for forskellige sektorer i Danmark. Redegørelsen indeholder en oversigt over relevant lovgivning for kemikalier, der optræder i miljøet, arbejdsmiljøet og i fødevarer. De relevante ministeriers målsætninger og strategier for regulering på kemikalieområdet er nævnt.

Læs publikation