Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1997

Boringskontrol på vandværker

08-07-1997

Vejledningen angiver, hvordan kontrolprogrammer med vandkvaliteten i vandværkernes boringer kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt og under hensyntagen til mulige forureningskilder i vandværkernes oplande med særlig vægt på brugen af pesticider. Endvidere beskrives, hvilke foranstaltninger der kan anvendes, når der i boringer konstateres indhold af et stof/stoffer, der ikke tidligere er konstateret eller i en højere koncentration end målt tidligere.

Læs publikation