Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 79/1996, 1997

Videreudvikling af vandfortyndbare tekstiltrykfarver til Cool Flash trykning

27-01-1997

BESKRIVELSE AF TRADITIONEL TEKSTILTRYKNING; Danske tekstiltrykkerier; Produkttyper; Fra idé til produkt i fladtryk : design / reproarbejde / filmfremstilling : montering af trykramme : valg af tekstiltrykfarver / toning : trykning : fixering af tryk : rengøring af trykrammer : produktionsudstyr; COOL FLASH TRYKNING; Ændring af produktionsudstyr; Procesændringens påvirkning af produktionen; KRAV TIL VANDFORTYNDBARE TEKSTILTRYKFARVER; Valg af råvarer (bindersystem, fyldstof, pigmenter, fortykker, blødgører, pH-regulator, additiv) : bindemidler : pH-regulator : blødgørere og cosolvent : fyldstoffer : pigment : dispergeringshjælpemiddel : fortykkere : andre additiver; Videreudvikling af frysefarve : analyse af kommercielle tekstilfarver : valg af binder til Cool Flash farve : udvalgte forsøgsfarver : termisk karakterisering af frysefarver : reologi : bestemmelse af indtørring : mekaniske egenskaber : formaldehydafgivelse; Konklusion med hensyn til fremstilling af frysefarver; MILJØBELASTNINGER OG LIVSCYKLUSANALYSER AF TEKSTILTRYKFARVER; Livscyklusvurderinger : generelt : i projektet; Miljøvurdering; Sundhedsvurdering; Den funktionelle enhed; Vurdering af eksempel på vandfortyndbar tekstiltrykfarve; Vurdering af eksempel på plastisoltrykfarve; Vurdering af trykfarven udviklet i projektet; Pigmenter : krav til pigmenter; RESSOURCEFORBRUG OG MILJØBELASTNINGER VED TEKSTILTRYKNING; Energiforbrug : energiforbrug ved trykning med vandfortyndbar tekstiltrykfarve med traditionel teknologi : energiforbrug ved trykning med plastisoltrykfarve : energiforbrug ved Cool Flash trykning; Vandforbrug : ved trykning med almindelige vandfortyndbare farver og Cool flash farver : trykning med plastisoltrykfarver; Udledninger, emissioner og affald fra trykkeprocessen : udledninger, emissioner og affald ved tryk med traditionelle vandfortyndbare tekstiltrykfarver : med plastisoltrykfarver : udledninger og emissioner ved tryk med vandfortyndbare tekstiltrykfarver udviklet i projektet; KONKLUSION AF SCREENING OG LIVSCYKLUSVURDERING; BILAG; Oversigt tekstiltrykkerier

Læs publikation