Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 73/1996, 1997

Vejledning i brug af flystøjpunktberegningsmetoden SPM

09-01-1997METODENS PRINCIPPER OG ANVENDELSE; Grundprincip : immissionsdatatabel : bestemmelse af støjniveau ud fra immissionsdatatabel for ret flyvevej : operationstal og referencetid : korrektion for drej : lateral spredning : bidrag for flere flyveveje : andre forhold ved anvendelse af SPM; SIMPLE BEREGNINGSEKSEMPLER; BEREGNING AF STØJBELASTNING FOR VIBORG FLYVEPLADS; Beregningspunkter; Trafikmæssige oplysninger; Beflyvningsmæssige forudsætninger; Bearbejdning af beregningsforudsætninger; Beregningsresultater - Viborg Flyveplads - udskrifter fra beregninger med SPM; BEREGNING AF STØJBELASTNING FOR ESBJERG LUFTHAVN; BILAG; Eksempel på udskrift fra immissionsdatabaseLæs publikation