Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 23, 1997

Udvaskning af mechlorprop (K-salt) anvendt om efteråret

14-01-1997Saltformen af mechlorprop udviser en ganske betydelig udvaskning i lysimeterundersøgelserne med koncentrationer i jordvandet 1 meter under jordoverfladen på op til 440 micro-g/l.Læs publikation