Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 24, 1997

Udvaskning af mechlorprop (ethylhexylester) udsprøjtet om efteråret

20-01-1997Esterformen af mechlorprop viste i disse forsøg en meget lavere udvaskning end saltformen med de 4 højeste koncentrationer i jordvandet 1 meter under jordoverfladen på 0,05, 0,16, 0,11 og 0,03 micro-g/l. Esterformen hydrolyseres dog relativt hurtigt til saltformen, og en tidligere behandling med mechlorpropsalt kan have medført en opformering af mechlorpropnedbrydende mikroorganismer, og dermed en hurtigere nedbrydning, som bevirker mindre udvaskning.Læs publikation