Tilskud til miljøaktiviteter i Øst- og Centraleuropa

22-01-1997Årsberetningen for 1995 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Øst- og Centraleuropa fra januar 1995 til og med årets udgang. De projekter, der har fået tildelt støtte fra Miljøstøtteordningen, er beskrevet med et kort resumé.Læs publikation