Støjudsendelse fra biler i fremtiden

14-01-1997MODEL; BEREGNINGSFORLØB; Ind-data : køretøjerne : vejbelægningen : væksten i biltallet : bilernes levetid, ældning : dækkenes levetid; EKSEMPLER OG DISKUSSION; Seminaret i Göteborg; Væksten i trafikken; Levetiden af motorer og dæk : motorernes ældning; BILAG; Brugervejledning : installation af programmet : beregningsforløb : beregningen; Om programmet : programsprog : princip : fortiden : beregning af : L Amax : L Aeq : fordeling; Model for motor- og rullestøj; Scenarier for motor- og rullestøj i fremtiden; Udviklingen i støjudsendelsen 1970-1993 : støjgrænser og prøvningsresultater : støjen i trafikken; Data om totale støjniveauer 1993 : revision af den nordiske beregningsmetode - lav fart 1993 : tyske data fra 1993; Data om dæk / vejbanestøj : oversigt over data : målemetoder : muligheder for reduktion af rullestøjen : rullestøjens niveau; Vejbelægningens betydning; Sammensætningen af tunge køretøjerLæs publikation