Punktkilder 1995

17-01-1997Miljøstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med Vandmiljøplanens overvågningsprogram. En gang om året udarbejdes en rapport med resultaterne af overvågningen med punktkilder. Punktkilderne er renseanlæg, særskilte industrielle udledninger, regnvandsbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 1995 af kvælstof, fosfor og organisk stof til vandmiljøet samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.Læs publikation