PC-Planteværn

24-01-1997INFORMATIONSDATABASE FOR UKRUDT, ETABLERING OG AFPRØVNING; Afgrøder med beregningsmodel : brugerinterface : hvilke ukrudtsarter skal bekæmpes : tilstræbt effektivitet : valg af herbicider og doseringsberegning : afprøvningsresultater; Afgrøder uden beregningsmodel : valg af herbicid og dosering; Deltagelse i møder, studierejser og konferencer; ETABLERING AF OPERATIONELLE INFORMATIONSDATABASER FOR SYGDOMME OG SKADEDYR; Sygdomme og skadedyr i programmet; Modelberegning af behov, middelvalg og dosering : bekæmpelsestærskler : registreringsmetoder : doseringsberegning; Afprøvning : afprøvning af programmets opbygning og funktion : afprøvning af vejledningsmodellerne i markforsøg; Avlerregistrering; Video; Internationalt samarbejde; UDVIKLING AF INFORMATIONSSYSTEMER TIL PLANTEBESKYTTELSE I LANDBRUGSAFGRØDER; Udviklingsværktøjer; Systembeskrivelse; Samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter; VIRULENSOVERVÅGNING AF KORNARTERNES BLADPATOGENER; Eksperimentelle undersøgelser : bygmeldug : hvedemeldug : hvedegulrust; Modeludvikling : virulensdynamik og "holdbarhed" af resistens : gametisk uligevægtLæs publikation