Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/1997

Nationale miljømærkeordninger i EU

03-01-1997PRÆSENTATION AF MILJØMÆRKERNE; ORDNINGERNES OMFANG; KRITERIEUDVIKLING, ORGANISERING; PRINCIPPER FOR KRITERIEFASTSÆTTELSE OG REVISION; ANSØGNING OM MILJØMÆRKET, ORGANISERING; KONTROL; ØKONOMI; Tyskland; Frankrig; Holland; Østrig; Spanien; MARKEDSEFFEKT OG FORBRUGERREAKTIONLæs publikation