Orientering fra Miljøstyrelsen, 12/1996, 1997

Miljøstraffesager 8

13-01-1997Hæftet indledes med en række kommentarer til de refererede domme. Således omtales de første frihedsstraffe efter miljøbeskyttelsesloven, den første højesteretsdom om ulovlig industriforurening samt vandløbslovens bræmmebestemmelse. Som i de forrige hæfter er der medtaget en statistik over sanktionsniveauet i straffesagerne og et par kommentarer hertil. Hæftet refererer de vigtigste straffesager fra 1993 og 1994 fordelt på industri, landbrug og andet. Endelig indeholder hæftet en oversigt over straffesager efter kemikalielovgivningen samt et index, de dækker alle 8 hæfter.Læs publikation